Grup Educatiu Sant Josep Obrer

CLUB ESPORTIU

L’ESPORT, COM A EINA EDUCATIVA és l’objectiu principal d’aquest conjunt d’activitats que, a través d’una gran varietat de modalitats esportives, ofereix als infants i als joves mantenir un estil de vida més actiu i saludable d’una forma ben divertida.

Actualment, l'oferta d'activitats del Club Sant Josep Obrer és:

• Escola de Natació (d'1 a 6 anys).

• Escoleta Esportiva (de 3 a 6 anys).

• Judo (a partir dels 6 anys).

• Voleibol (a partir dels 6 anys).

• Gimnàstica Rítmica (a partir dels 6 anys).

• Bàsquet (a partir dels 6 anys).

• Atletisme (a partir dels 6 anys).

Si voleu conèixer-nos més a fons o teniu alguna consulta o suggeriment que fer-nos, podeu contactar amb nosaltres a través d'aquestes adreces:

• Administració: club.esportiu@santjosepobrer.es

• Direcció: direccioesportiva@santjosepobrer.es.